Taal: Nederlands English Deutsch
Valuta £

INNOVETMED VOF

Na de studie Diergeneeskunde te Utrecht (Nederland) met goed gevolg in 1985 afgelegd te hebben, ben ik gedurende 15 jaar medeeigenaar geweest van een gemengde praktijk te Heerlen. Binnen de praktijk hebben innovatieve ontwikkelingen en het oplossen van knelpunten altijd mijn speciale aandacht gehad. Vooral op het gebied van paarden heb ik gedurende deze jaren een groot aantal knelpunten waargenomen, die indien opgelost een grote vooruitgang op welzijns, diergeneeskundig (preventief en curatief)en prestatie verhogend op sport gebied zouden vormen.

Na de jaren in de praktijk ben ik in 2000 samen met mijn echtgenote Ine het bedrijf INNOVETMED VOF gestart dat zich bezig houdt met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van paardengeneeskunde en paardensport. Later zijn daar op aandringen vanuit de humaan medische hoek een aantal medische ontwikkelingen bijgekomen. Samenwerking met gerenomeerde universiteiten en instituten staat centraal bij bovengenoemde ontwikkelingen. Tevens maken we al in een vroeg stadium gebruik van feedback van topruiters enerzijds en patienten anderzijds.

Een van onze ontwikkelingen is de Sedelogic lijn, waarmee we een aantal knelpunten op basis van intensieve research hebben kunnen oplossen. In de veterinaire praktijk worden we geconfronteerd met een groot aantal rugklachten. Na de eerste drukmetingen ter wereld onder een paardenzadel tijdens een springparcours gedaan te hebben werd b.v. duidelijk waar op rug, zadel en padniveau de problemen zaten. Op basis daarvan hebben we een sterk drukverdelende en shockabsorberende pad ontwikkeld die bestaat uit 3-dimensionaal geweven polyester vezel. Naderhand hebben we hier zelfs een thermoplastisch materiaal aan toegevoegd dat voor nog meer verbeteringen zorgt.Vervolgens hebben we op het gebied van paarden pezen een aantal produkten ontwikkeld die zowel in curatief als preventief opzicht baanbrekend zijn. Een van de laatste ontwikkelingen is een protector voorde kinketting. Deze tool zorgt voor een goede spreiding van de druk en dempt abrupte schokken, waardoor harmonieuze overgangen het gevolg zijn.

Verder hebben we in samenwerking met enkele gerenommeerde medische instituten een aantal produkten op medisch gebied ontwikkeld zoals rolstoelkussens en zelf te vormen rolstoelruggen. Diverse andere ontwikkelingen van produkten op dezelfde leest geschoeid lopen nog.

Naast de sedelogic lijn vinden een aantal ontwikkelingstrajecten plaats van medische en veterinaire instrumenten. Een ervan is de Autonomic Nerve Device dat realtime bij o.a. paarden de werking van het autonoom zenuwstelsel registreert op basis van het ritmogram van de RR-intervallen van het ECG. Met deze apparatuur kan men de training begeleiden en de reservecapaciteit bij arbeid registreren.

Drs. Jerome Stokkermans

Metingen met de Autonomic Nerve Device

Metingen met de Autonomic Nerve Device

Jerome en Ine Stokkermans, InnoVetMed

Jerome en Ine Stokkermans, INNOVETMED BV